Chapitres et versets citant Barakely

  Book of Job Joba Joba Livre de Job
...............
Job / Jb 32.2 Then was kindled the wrath of Elihu the son of Barachel the Buzite, of the kindred of Ram: against Job was his wrath kindled, because he justified himself rather than God. Ary nirehitra kosa ny fahatezeran' i Eliho, zanak' i Barakela, Bozita, avy amin' ny fokon' i Rama; eny, tamin' i Joba no nirehetan' ny fahatezerany, satria nanao ny tenany ho marina noho Andriamanitra izy. Fa nirehitra tamin' izay kosa ny fahatezeran' i Elio, zanak' i Barakely, Bozita, fokon' i Rama. Nirehitra tamin' i Joba ny fahatezerany, satria io nihambo ho marina noho Andriamanitra. Mais voici que se mit en colère Élihu, fils de Barakéel le Buzite, du clan de Ram. Sa colère s' enflamma contre Job parce qu' il prétendait avoir raison contre Dieu;
...............
Job / Jb 32.6 And Elihu the son of Barachel the Buzite answered and said, I am young, and ye are very old; wherefore I was afraid, and durst not shew you mine opinion. ka dia niteny Eliho, zanak' i Barakela, Bozita, ka nanao hoe: Mbola tanora aho, fa ianareo kosa efa fotsy volo, koa dia niaoriandriana aho aloha, fa tsy sahy nanambara aminareo izay fantatro. Tamin' izay, dia niteny Elio, zanak' i Barakely, Bozita, ka nanao hoe: Izaho vao tanora, hianareo efa anti-panahy; ka izany no natahorako, tsy nahasahiako ny hampahalala anareo izay mba hevitro. Et il prit la parole, lui, Élihu, fils de Barakéel le Buzite, et il dit : Je suis tout jeune encore, et vous êtes des anciens; aussi je craignais, intimidé, de vous manifester mon savoir.