Chapitres et versets citant Kelità

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 10.23 Also of the Levites; Jozabad, and Shimei, and Kelaiah, (the same is Kelita,) Pethahiah, Judah, and Eliezer. Ary ny avy tamin' ny Levita dia Jozabada sy Simey sy Kelaia (Kelita izany) sy Petahia sy Joda ary Eliezera: Tamin' ny levita: Jozabeda, Semei, Kelaiasa, Kelità ihany io, Fataiasa, Jodà ary Eliezara. Tamin' ny mpihira: Eliasiba. Parmi les lévites : Yozabad, Shiméï, Qélaya le même que Qelita , Petahya, Yehuda et Eliézer.

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 8.7 Also Jeshua, and Bani, and Sherebiah, Jamin, Akkub, Shabbethai, Hodijah, Maaseiah, Kelita, Azariah, Jozabad, Hanan, Pelaiah, and the Levites, caused the people to understand the law: and the people stood in their place. Ary Jesoa sy Bany sy Serebia sy Jamina sy Akoba sy Sabetahy sy Hodia sy Mahaseia sy Kelita sy Azaria sy Jozabada sy Hanana sy Pelaia ary ny Levita dia nampianatra ny olona ny lalàna; ary ny olona dia teo amin' izay nitoerany ihany. Ary nampianatra ny vahoaka ny lalàna, Josoe, Banì, Sarabiasa, Jamina, Akoba, Septaì, Odiasa, Maasiasa, Kelità, Azariasa, Jozabeda, Hanàna, Falaiasa, mbamin' ny levita; ka samy nijanona teo amin' ny fitoerany ny olona. Josué, Bani, Shérébya, Yamîn, Aqqub, Shabtaï, Hodiyya, Maaséya, Qelita, Azarya, Yozabad, Hanân, Pelaya, qui étaient lévites, expliquaient la Loi au peuple, pendant que le peuple demeurait debout.
...............
Neh / Ne 10.11 Micha, Rehob, Hashabiah, ary ny rahalahin' ireo dia Sebania, Hodia, Kelita, Pelaia, Hanana, Kedmiela, mbamin' ireo rahalahiny, Sebeniasa, Odaiasa, Kelità, Falaiasa, et leurs frères Shekanya, Hodavya, Qelita, Pelaya, Hanân,