Chapitres et versets citant Akada

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 10.10 And the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Accad, and Calneh, in the land of Shinar. Ary ny niandohan' ny fanjakany dia Babela sy Ereka sy Akada ary Kalne tany amin' ny tany Sinara. Ny niandohan' ny fanjakany dia Babela, Aràka, Akada, ary Kalane any amin' ny tany Senaara. Les soutiens de son empire furent Babel, Érek et Akkad, villes qui sont toutes au pays de Shinéar.