Chapitres et versets citant Abisora

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 2.28 And the sons of Onam were, Shammai, and Jada. And the sons of Shammai; Nadab and Abishur. Ary ny zanakalahin' i Onama dia Samay sy Jada. Ary ny zanakalahin' i Samay dia Nadaba sy Abisora. Ny zanakalahin' i Onama, dia Semeia sy Jadà. Zanakalahin' i Semeia: Nadaba sy Abisora. Les fils d' Onam furent Shammaï et Yada. Fils de Shammaï : Nadab et Abishur.
1Tt / 1Tan 2.29 And the name of the wife of Abishur was Abihail, and she bare him Ahban, and Molid. Ary ny anaran' ny vadin' i Abisora dia Abihaila; ary izy niteraka an' i Abana sy Molida taminy. Ny anaram-badin' i Abisora dia Abihaila, ary izy niteraka an' i Ahobàna, sy Molida taminy. La femme d' Abishur s' appelait Abihayil; elle lui enfanta Ahbân et Molid.