Chapitres et versets citant Aroma

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 4.8 And Coz begat Anub, and Zobebah, and the families of Aharhel the son of Harum. Ary Hakoza niteraka an' i Anoba sy Zobeba ary ny fokon' i Aharela, zanakalahin' i Haroma. Kaosa niteraka an' i Anoba sy Sobobà, ary ny fokon' i Aharehela, zanakalahin' i Aroma. Qoç engendra Anub, Haççobéba et les clans d' Aharhel, fils de Harum.