Chapitres et versets citant Aridata

  Book of Esther Estera Estera Livre d'Esther
...............
Est 9.8 And Poratha, and Adalia, and Aridatha, sy Porata sy Adalia sy Aridata Foratà, Adabia, Aridatà, Fermestà, Porata, Adalya, Aridata,