Fanisan' ny teny malagasy Compte des mots malgaches
 1. Ny filazam-potoana lasa, ny filazam-potoana ho avy ary ny filaza mandidy amin’ireo matoanteny manano, anoina, ary ananovana dia tsy isaina:
  -- mijery dia isaina ho 1, raha toa ka nijery, hijery ary mijere dia isaina ho 0;
  -- atao dia isaina ho 1, raha toa ka natao, hatao ary ataovy dia isaina ho 0.

 2. Ny endrika tovanana amin’ny mpisolo anarana dia tsy isaina:
  -- atao isaina ho 1, raha toa ka ataoko, ataonao, ataony, sns… isaina ho 0;
  -- trano isaina ho 1, raha toa ka tranoko, tranonao, tranony, sns… isaina ho 0.

 3. Ny fitambaran’ny teny mitovy fanonona dia isaina ho teny tokana:
  -- laza (voatendry), laza (fanasana), laza (zavamaniry), ary laza (famaky) dia isaina ho 1 fa tsy 4.

 4. Ny tandrifin-teny eo amin’ny fitenim-paritra dia tsy isaina:
  -- amaray, amaraina, ary amarainy (ampitso maraina amin’ny Tankarana) dia isaina ho 1 fa tsy 3.

 5. Ny anaran-tsamirery (anaran-toerana, anaran' olombelona) dia isaina tsirairay ao amin’ny sokajiny ihany.
Araka izany, ny teny malagasy miisa 92 526 sy fomba fiteny malagasy miisa 12 831 izay takianay dia maneho ny fara fahakeliny araka izay azo atao fa tsy isa nampitomboina.

Ny isa voalaza etsy ambony dia miova matetika, satria ny habaka dia hampanarahana toetrandro isa-kerinandro (jereo Fiovana). Ny teny sy ny fiteny malagasy dia mitohy miampy foana hatrany. Ny teny vahiny, kosa dia tsy ampiana raha tsy misy antony tsy maintsy anaovana izany vokatry ny fanaovana dikanteny na teny vaovao amin’ny teny malagasy.

 1. Le temps passé, le temps futur et le mode impératif des verbes actifs, passifs et relatifs ne sont pas comptés:
  -- mijery compte pour 1, tandis que nijery, hijery et mijere comptent pour 0;
  -- atao compte pour 1, tandis que natao, hatao et ataovy comptent pour 0.

 2. Les formes suffixées par un pronom sont pas comptées:
  -- atao compte pour 1, tandis que ataoko, ataonao, ataony, etc. comptent pour 0.
  -- trano compte pour 1, tandis que tranoko, tranonao, tranony, etc. comptent pour 0.

 3. Un ensemble de mots homonymes comptent pour un seul mot:
  -- laza (renommée), laza (festin), laza (Ficus) et laza (hache) comptent pour 1 et non pas 4.

 4. Les variations orthographiques dans un dialecte ne sont pas comptées:
  -- amaray, amaraina et amaraiñy (lendemain en Tankarana) comptent pour 1 et non pas 3.

 5. Les noms propres (toponymes, anthroponymes) sont comptés séparément dans leurs propres catégories.
Ainsi, les 92 526 mots malgaches et 12 831 expressions malgaches dont nous nous réclamons représentent des minima bien étayés et non pas des nombres gonflés.

Les nombres ci-dessus changent fréquemment, car le site est mis à jour chaque semaine (voyez Changements). Des mots et expressions malgaches sont ajoutés continuellement. Les mots étrangers, par contre, ne sont ajoutés qu'indirectement, par un effet secondaire des traductions des nouveaux mots malgaches.