asymptote   
kasitsiefaina
asymptote [SLP 1986]
kasitsiefaina miraika: asymptote oblique [SLP 1986]