autoinduction   
sovotena
auto-induction [SLP: Voambolana]
sovotena araka anjan-drianaratra: auto-induction [SLP: Voambolana]
sovotena araka anjan-drianaratra
auto-induction [SLP: Voambolana]