parametredeposition   
mpihazaka ny tondro toerana
paramètre de position [SLP 1986]