Entrée Randzavola: Diksionera amin' ny Baiboly
Partie du discours   nom propre (titre de livre ou pièce)
Auteur   Evans, 1939; Randzavola Henri, 1939
Maison d' édition   Librairie Protestante, Antananarivo
1952
Dimensions   Largeur: 16cm. Hauteur: 22cm. Tomes: 2. Pages: (1) i-x, 1-544; (2) 545-1098.
Table des Matières  

FANAFOHEZAN-TENY
Misy fanafohezan-teny vitsivitsy ampiasaina ato amin' ity boky ity, dia ireto:
Test. Tal. Testamenta Taloha
Test. Vao. Testamenta Vaovao
MSS Manoskripta na Sora-tanana
A.D. Anno Domini (fanisana ny taona hatramin' ny andron' ny Tompo no mankatỳ)
B.C. Before Christ (fanisana ny taona talohan' ny andron' ny Tompo)
J.E.D.P. Filazana samy hafa nahazoana ny tantara ao amin' ny Pentatioka sy ny boky sasany.

Ary ny anaran' ny boky ao amin' ny Baoboly dia hafohezina toy izao:

Illustrations  
Tableaux et planches   Tous les titres

2017/06/29