Chapitres et versets citant Abi-Albona

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
...............
2Sm / 2Sam 23.31 Abialbon the Arbathite, Azmaveth the Barhumite, Abi-albona Arbatita, Azmaveta Psaromita, Abi-Albona, avy any Arabà; Azmaveta avy any Beroma; Abibaal, de Bet-ha-Araba. Azmavèt, de Bahurim.