Chapitres et versets citant Zerahia

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 5.32 ary Ozy niteraka an' i Zerahia; ary Zerahia niteraka an' i Meraiota; Ozi niteraka an' i Zaraiasa, Zaraiasa niteraka an' i Meraiota, Uzzi engendra Zerahya, Zerahya engendra Merayot,
...............
1Tt / 1Tan 6.36 The son of Elkanah, the son of Joel, the son of Azariah, the son of Zephaniah, Boky no zanakalahin' i Abisoa, Ozy no zanakalahin' i Boky, Zerahia no zanakalahin' i Ozy, Boksi zanany, Ozì zanany, Zaraiasa zanany, Buqqi son fils, Uzzi son fils, Zerahya son fils,
1Tt / 1Tan 6.37 The son of Tahath, the son of Assir, the son of Ebiasaph, the son of Korah, Meraiota no zanakalahin' i Zerahia, Amaria no zanakalahin' i Meraiota, Ahitoba no zanakalahin' i Amaria, Meraiota zanany, Amariasa zanany, Merayot son fils, Amarya son fils, Ahitub son fils,

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 7.4 The son of Zerahiah, the son of Uzzi, the son of Bukki, zanak' i Zerahia, zanak' i Ozy, zanak' i Boky, zanak' i Zarahiasa, zanak' i Ozì, zanak' i Boksi, zanak' i Abisoe, fils de Zerahya, fils de Uzzi, fils de Buqqi,
...............
Ezr / Esd 8.4 Of the sons of Pahathmoab; Elihoenai the son of Zerahiah, and with him two hundred males. Elihoenay, zanak' i Zerahia, avy tamin' ny taranak' i Pahata-moaba, mbamin' ny namany roan-jato lahy; Tamin' ny taranak' i Falata-Moaba, Elioenaì, zanak' i Zarehiasa mbamin' ireo roan-jato lahy izay niaraka taminy; des fils de Pahat-Moab : Elyehoénaï, fils de Zerahya, et avec lui 200 mâles;