Chapitres et versets citant Noda

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 4.16 And Cain went out from the presence of the Lord, and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden. Ary Kaina dia niala teo anatrehan' i Jehovah ka nonina tao amin' ny tany Noda tandrifin' i Edena. Rahefa izany dia niala teo anatrehan' ny Tompo Kaina, ka nonina tany amin' ny Noda, atsinanan' i Edena. Caïn se retira de la présence de Yahvé et séjourna au pays de Nod, à l' orient d'Éden.