apostatize   
mihemotra
to draw back, to retire, to retreat, to backslide, to apostatize. [Richardson 1885]