<-
->

Tb 9:1 Ary tamin' izay dia nantsoin' i Tobia ho any aminy ity Anjely nataony ho olombelona ihany, ka hoy izy taminy: Ry Azariasa rahalahiko, masìna hianao, henoy kely ny teniko; Alors Tobie s' adressa à Raphaèl
Tb 9:2 na dia hanolo-tena ho andevonao aza aho, mbola tsy ho ampy fankasitrahana ny fikarakarana rehetra nataonao. "Frère Azarias, dit-il, emmène quatre serviteurs et deux chameaux, et pars pour Rhagès.
Tb 9:3 Kanefa ity mbola misy zavatra anankiray angatahiko aminao koa: Makà biby mpitondra entana sy mpanompo koa, ka mandehana mankany amin' i Gabelosa, any Ragesa, tanànan' ny Meda; avereno aminy ity sorany ity, dia raiso ny vola any aminy, ary angataho izy ho aty amin' ny fampakaram-badiko. Tu iras chez Gabaèl, tu lui donneras le reçu, et tu t' occuperas de l' argent; enfin tu l' inviteras à venir à mes noces avec toi.
Tb 9:4 Satria ny tenanao mahalala fa isain' i dada ny andro, ka na tratra aoriana indray andro monja aza aho, dia vonton' alahelo ny fony. Tu sais que mon père doit compter les jours, et que je ne puis en perdre un seul sans le contrarier.
Tb 9:5 Hitanao ihany koa anefa, ilay nataon-dRagoela niangavy mafy tamiko hijanona eto, ka tsy mahay mandà ny fiangaviany aho. Tu vois bien à quoi Ragouèl s' est engagé : je suis tenu par son serment." Raphaèl partit donc pour Rhagès de Médie, avec les quatre serviteurs et les deux chameaux. Ils descendirent chez Gabaèl, à qui il présenta le reçu. Il lui fit part du mariage de Tobie, fils de Tobit, et de son invitation aux noces. Gabaèl se mit à lui compter les sacs avec leurs sceaux intacts, et ils les chargèrent sur les chameaux.
Tb 9:6 Dia naka efa-dahy tamin' ny mpanompon-dRagoela Rafaela, sy rameva roa, ka nankany Ragesa, tanànan' ny Meda. Nony nahita an' i Gabelosa izy, naveriny taminy ny taratasiny dia noraisiny avokoa ny vola; Ils partirent ensemble de bonne heure pour la noce, et ils arrivèrent chez Ragouèl, où ils trouvèrent Tobie en train de dîner. Il se leva et le salua, Gabaèl pleura, et le bénit avec ces paroles : "Excellent fils d' un père parfait, juste et bienfaisant! Que le Seigneur te donne la bénédiction du Ciel, à toi, et à ta femme, au père et à la mère de ta femme! Béni soit Dieu de m' avoir fait voir le portrait vivant de mon cousin Tobit!"
Tb 9:7 ary nony efa notantarainy taminy avokoa ny zavatra rehetra tonga tamin' i Tobia, zanak' i Tobia, dia nitondra azy izy hiarak' aminy ho any amin' ny fampakaram-bady.
Tb 9:8 Nony niditra tao an-traon-dRagoela Gabelosa, indro eo am-pihinanana Tobia, ka nitsangana niaraka tamin' izay ity, dia nifanoroka teo izy ireo, ary nitomany Gabelosa vao nisaotra an' Andriamanitra nanao hoe:
Tb 9:9 Hotahin' Andriamanitr' Israely anie hianao, fa zanak' olona tsara fanahy loatra, marina sy matahotra an' Andriamanitra ary manao fiantrana betsaka.
Tb 9:10 Hitsororoka ho amin' ivadinao sy ireo ray aman-dreninareo koa anie ny fitahiana.
Tb 9:11 Ho hitanareo anie ny zanakareo, sy ny zanaky ny zanakareo, hatramin' ny taranaka fahatelo sy fahefatra. Ary ny taranakareo anie hotahin' Andriamanitr' Israely izay manjaka amin' ny taona mandrakizay.
Tb 9:12 Niara-namaly hoe: Amena, izay rehetra teo, vao nipetraka hihinana, ary tamim-pahatahorana an' Andriamanitra no nanaovany ny fanasan' ny fampakaram-bady.

<-
->